Trešdiena, 22. maijs. Vārda dienas: Emīlija Kalendāros, neierakstīto, vārdu, diena; Rīt: Leokādija, Leontīne, Lonija, Ligija  
KARTE
Pieteikties jaunumiem
Meklēšana portālā
Sekojiet Līdzi

   
Twitter

Apvienotā Londonas latviešu un Miera draudze

Divas draudzes, kuras apvienojās vienā

Londonas latviešu luterāņu draudze dibināta 1945. gadā īsi pēc Otrā Pasaules kara beigām. Draudzes mācītājs bija no Zviedrijas tikko ieradies Roberts Slokenbergs. Draudzes locekļi bija latvieši, kas dzīvoja galvenokārt Londonā un tās apkārtnē. Latvieši no bēgļu nometnēm Vācijā ieradās Anglijā daudz  lielākā skaitā no 1946. līdz 1948. gadam. Starp tiem bija arī vairāki latviešu mācītāji, un 1948. gadā Londonā  tika nodibināta Miera draudze, kuras pirmais mācītājs bija Prāvests Edgars Bergs. Abas draudzes noturēja dievkalpojumus  dažādās vietās Londonā un Dienvidanglijā .

1953.gadā Londonas Latviešu draudze sāka nomāt Rofantas muižu pie Krolijas Saseksā un noturēt dievkalpojumus tās baznīcā. 1961. gadā radās iespēja nopirkt Rofantas muižu. 1966. gadā Miera draudze kopā ar Igauņu ev. lut. draudzi  sāka lietot Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcu Londonā, kas bija atjaunota pēc kara laika postījumiem.

1994. gadā abas latviešu draudzes apvienojās un tā radās Apvienotā Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze. Mūsu dievkalpojumi tagad notiek Rofantas muižas dievnamā un Zviedru baznīcā Londonā.

Apvienotā Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze pieder Latvijas ev. lut. Baznīcai Lielbritānijā, un tādējādi arī Latvijas ev. lut. Baznīcai ārpus Latvijas, kas uztur ciešus sakarus ar Latvijas ev. lut. Baznīcu. Mūsu draudzei ir divas māsu draudzes Latvijā - Zaļā draudze Zaļeniekos un Līvānu draudze, ar kurām mēs uzturam sakarus un atbalstam tās ar lūgšanām un ziedojumiem.

Apvienoto Londonas un Mieras draudzi veido gan patreiz jau sirmie pirmās paaudzes trimdinieki, viņu pēcnācēji un ģimenes, gan arī latvieši, kuri ieradās Anglijā, īpaši Londonā, pēc Padomju impērijas sabrukuma 1991. gadā un Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai 2004. gadā. Viņi ieradās strādāt vai studēt uz dažiem mēnešiem vai gadiem, bet daži palika šeit uz pastāvīgu dzīvi. Daļa no tiem piedalās draudzes dzīvē, un daži ir iesvētīti par pilntiesīgiem mūsu draudzes locekļiem.


Ar draudzes notikumu kalendāru var iepazīties šeit
© 2019. All rigts reserved. Created by MB Studija »