Pirmdiena, 20. maijs. Vārda dienas: Venta, Salvis, Selva; Rīt: Ernestīne, Ingmārs, Akvelīna  
KARTE
Pieteikties jaunumiem
Meklēšana portālā
Sekojiet Līdzi

   
Twitter

Ko der zināt, slēdzot laulības ārzemēs

iesūtīts: 2015.10.19 17:04
Latvijas valstspiederīgie, dzīvojot un strādājot ārpus Latvijas, ārvalstīs dibina ģimenes un reģistrē oficiāli savas attiecības, slēdzot laulību. Popularitāti iemantojuši arī tūrisma firmu piedāvātie pakalpojumi – kāzu ceremonijas eksotiskās pasaules vietās. Neskatoties uz to, vai laulība ārpus Latvijas slēgta ar Latvijas vai kādas citas valsts valstspiederīgo, personai ir pienākums par noslēgto laulību paziņot Latvijas iestādēm. Nepaziņošana nākotnē var radīt virkni problēmsituāciju ģimenes un mantojuma tiesību jomā. Kārtīgi jāapsver arī uzvārda maiņa kāzu dienā, jo, to nomainot, var rasties sarežģījumi ar atgriešanos Latvijā vai došanos uz citu valsti.

Civillikuma 11.pants noteic, ka Latvijas pilsoņu tiesības doties laulībā ārzemēs noteicamas pēc Latvijas likuma. Tas nozīmē, ka, piemēram, Latvijas valstspiederīgajiem arī ārpus Latvijas nav atļauts slēgt laulību ar radiniekiem taisnā līnijā, starp adoptētāju un adoptēto un citos Civillikumā noteiktajos gadījumos.

Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, slēdzot laulību ārvalstī, jāievēro attiecīgās valsts laulības slēgšanas forma un likumi. Līdz ar to dokumentus, kas nepieciešami laulības noslēgšanai ārvalstī, nosaka šīs valsts normatīvie akti.

Lai ārvalstīs slēgta laulība būtu spēkā arī Latvijā, kā to paredz Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 19.pants, laulībai jābūt reģistrētai, ievērojot tās ārvalsts likumus, kuras teritorijā laulība noslēgta, un Civillikuma 32.35.37.un 38.panta noteikumus.

Reģistrējot laulību ārpus Latvijas, jāņem vērā, ka noteikumi un prakse attiecībā uz laulību reģistrāciju dažādās valstīs ir atšķirīga. Piemēram, ir valstis, kurās baznīcā noslēgtu laulību neuzskata par ekvivalentu civilajā kārtā noslēgtai laulībai. Tāpat ir valstis, kurās slēdz laulību starp viena dzimuma pāriem, bet Latvijā, tāpat kā vairākās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, šādu laulību neatzīst. Saskaņā ar Civillikuma 35.pantu laulība Latvijā starp viendzimuma personām nav atļauta.

Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, atrodoties ārvalstī, laulība jāreģistrē attiecīgās valsts iestādē. Tomēr Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā ir minēti īpaši izņēmumi, kuru īstenošanās gadījumā ārvalstī dzīvojošie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi laulību var reģistrēt Latvijas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī. Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta 4.daļas pirmo punktu to var veikt gadījumā, ja līgavaiņa vai līgavas dzīvību apdraud slimība vai citos steidzamos gadījumos, ja laulības noslēgšana dzimtsarakstu nodaļā vai attiecīgajā ārvalstī nav iespējama.Vairumā gadījumu, reģistrējot laulību ārvalstīs, Latvijas valstspiederīgajiem būs nepieciešams attiecīgajā ārvalsts iestādē iesniegt izziņu par ģimenes stāvokli. Nepieciešamības gadījumā šo dokumentu var saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) vai arī, atrodoties ārpus Latvijas, Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā iestādē ārvalstī.

Par ārpus Latvijas reģistrētu laulību jāziņo PMLP

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība" 13.punktuLatvijas pilsoņiem un nepilsoņiem jāsniedz ziņas par izmaiņām Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās, ja tās mainījušās un attiecīgais fakts reģistrēts ārvalsts institūcijā. Tas nozīmē, ka ziņas jāsniedz par ārvalstīs noslēgto laulību. Ziņas jāsniedz neatkarīgi no tā, vai laulība ārvalstī slēgta ar Latvijas valstspiederīgo vai citas valsts valstspiederīgo. Gadījumā ja laulību reģistrējuši divi Latvijas valstspiederīgie, ziņas katram no laulātajiem jāsniedz individuāli, jo, kā norāda PMLP speciālisti, dažkārt ārvalstīs izdotajās laulības apliecībās netiek norādīts personas kods.

Ziņas PMLP jāsniedz 30 dienu laikā pēc laulības reģistrācijas. Ja persona pēc laulības noslēgšanas tuvākā mēneša laikā neplāno doties uz Latviju, ziņas jāsniedz Latvijas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs.

MK noteikumu 131 33.punkts paredz, ka persona, kura noslēgusi laulību ārvalstī, iesniedz iesniegumu ar lūgumu aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā ziņas par laulības noslēgšanu un iesniegumā norāda uzvārdu pēc laulībām, ja iesniegumam pievienotajā laulības noslēgšanu apliecinošajā dokumentā nav norādīts personas uzvārds pēc laulības noslēgšanas. Jāņem vērā, ka ziņas Iedzīvotāju reģistrā par laulībām, kas noslēgtas ārvalstīs, tiek iekļautas tikai tajā gadījumā, ja persona tās sniegusi, citos veidos ziņas netiek iekļautas, LV portālam paskaidro PMLP.

Nepaziņojot par noslēgto laulību, var tikt pie naudas soda. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.3 pantu par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu savlaicīgu nepaziņošanu uzliek naudas sodu no 15 līdz 35 eiro. 

ĪSUMĀ

  • Slēdzot laulību ārvalstī, jāievēro attiecīgās valsts laulības slēgšanas forma un likumdošana, kā arī Civillikuma noteikumi.
  • Latvijas valstspiederīgajiem jāsniedz ziņas par ārvalstīs noslēgto laulību 30 dienu laikā PMLP vai Latvijas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs.
  • Dodoties paziņot par laulības reģistrāciju, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, laulības reģistrācijas apliecība un tās tulkojums.
  • Ir valstis, kuru izsniegto laulības reģistrācijas apliecību būs nepieciešams legalizēt un apliecināt ar "Apostille".
Pilnu rakstu lasīt šeit 

Vineta Vilcāne, LV portāls. Pārpublicēts no LV portāla „Par likumu un valsti” 

Foto: LV portāla infografika
Tavs komentārs
Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)
Reklāma
© 2019. All rigts reserved. Created by MB Studija »